INVESTIGACIÓ | Plantes medicinals

Descripció:

La línea d'investigació del SEPLAN o grup de Plantes Medicinals del CEU-UCH i del Jardí Botànic es multidisciplinar e interuniversitària, el que permet l'estudi integral del recurs “medicinalitat” dels vegetals, que afavoreix l'ús racional del mateix. Cononèixer el potencial medicinal del paisatge implica:
  1. Estudiar les comunitats vegetals que es on viuen i conviuen les plantes.
  2. Estudiar l'abundància de les plantas i les seues etapes fenològiques, per a establir programes i calendaris d'ús.
  3. Caracteritzar morfològicament i anatòmicament les parts actives de les plantes i fongs, per a posteriorment poder aplicar controls de identificació i calitat.
  4. Cercar activitats en plantes cuyas propietats es desconeixen.
  5. Estudiar la toxicitat de les plantes potencialment útils.
  6. Estudiar les molècules actives.
I aquestes són les línies que conformen el SEPLAN como a grup d'investigació. D'aquestes, els estudis botànics (vegetació, morfologia e histologia de les plantes) es desenvolupen al Jardín Botànic i aquells que corresponen a les parts fitoquímica i farmacològica es realitzen als laboratoris de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat CEU-Cardenal Herrera.

El grup SEPLAN está relacionat amb el Laboratori de Refèrencia de Salut Pública (Lab. \0198) que está autoritzat per la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Com a línia i grup d'investigació, actualment forma part de la Plataforma d'Investigació en Seguritat Alimentària de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

validxhtml validcss