INVESTIGACIÓ | Conservació ex situ

Descripció:

La conservació d’espècies vegetals silvestres al Banc de Germoplasma del Jardí Botànic de la Universitat de València requereix una activitat d’investigació activa de la qual s’encarrega l’equip vinculat al banc.

A més de totes les activitats bàsiques de recol·lecció i preparació de les llavors o espores per conservar-les a llarg termini, al Banc de Germoplasma es realitzen els següents treballs:

  • Estudi i adaptació de noves tècniques de conservació ex situ.
  • Condicions òptimes de germinació de llavors i espores.
  • Estudis d’envelliment accelerat de llavors.
  • Proves de noves tècniques de sembra in situ per a restauració d’hàbitats.
  • Multiplicació de planta per a reintroducció.

El Banc de Germoplasma col·labora, a més, en unes altres línies d’investigació que es porten al Jardí, com ara anatomia, taxonomia o anàlisi de la variabilitat genètica, per, respectivament, resoldre problemes de dormició per causa de cobertes seminals, d’inviabilitat de llavors per l’existència d’híbrids o per programar la recol·lecció d’una manera més eficaç.validxhtml validcss