INVESTIGACIÓ | Florística

Descripció:

La florística és la part de la fitogeografia dedicada a inventariar les entitats sistemàtiques o tàxons d’un territori, és a dir, el que comunament anomenem la flora d’eixe territori, així com a l’estudi de la seua àrea. Els estudis florístics es troben a la base del coneixement de la biodiversitat vegetal d’un terreny determinat, i la seua existència és fonamental per a desenvolupar estratègies de conservació vegetal. Gràcies a aquests estudis sabem de la presència i la distribució d’espècies endèmiques, rares o amenaçades i podem planejar actuacions de conservació per a garantir la seua supervivència.

La prospecció acurada dels territoris i l’alçament d’inventaris florístics constitueixen el procediment habitual dels estudis florístics, juntament amb la recol·lecció de mostres vegetals, que degudament preparades i dessecades es conserven en els herbaris com a testimoni de localitats de tàxons i com a material bàsic per a la realització d’estudis de biosistemàtica vegetal.validxhtml validcss