EL BOTÀNIC ARA

ÉS TARDOR AL JARDÍ

TEMPS DE BAIES I CAIGUDA DE FULLES

BANC DE GERMOPLASMA | INDEX SEMINUM

L'Index Seminum és un catàleg de llavors que elabora anualment el Jardí Botànic amb la relació de llavors de què disposa, en funció de les plantes que alberga i que s'ofereix als jardins botànics de tot el món, amb la intenció d'establir un intercanvi lliure i gratuït. Una activitat tradicional que va començar a mitjans del segle XIX i s'ha mantingut en les mateixes condicions fins als nostres dies. L'intercanvi de llavors i espores constitueix una de les principals vies d'increment de les col·leccions vives dels jardins botànics, i també pot proveir material per al desenvolupament de treballs d'investigació.

El Jardí Botànic de la Universitat de València va editar el primer Index Seminum en 1862. Actualment, ofereix un catàleg de llavors i espores (o propàguls) recol·lectats a les col·leccions de planta viva del propi jardí per a l'intercanvi entre institucions botàniques de tot el món.

Les mostres ofertes es recullen de plantes cultivades en condicions de pol·linització oberta, i per tant, cal tenir en compte que és possible la hibridació entre algunes d'elles.

La nostra institució s'ha compromès a donar suport a l'Estratègia Mundial per a la Conservació de Plantes i, a més, està preocupada pel compliment de les disposicions que estableix el CDB mitjançant el Protocol de Nagoya, relativa a l' "accés als recursos genètics, Conveni sobre la Diversitat Biològica. Per tant, el Jardí Botànic només subministra llavors i altres materials vegetals, de conformitat amb el Codi de Conducta IPEN per als Jardins Botànics.

Les llavors que s'ofereixen al nostre Index Seminum no estan disponibles per als particulars o entitats comercials. La nostra institució manté l'intercanvi de material vegetal només per a usos no comercials.

Ser membre de la xarxa IPEN, suposa l'acceptació del seu codi de conducta, i permet l'intercanvi de germoplasma amb altres membres de IPEN sense acord bilateral previ. Només els usuaris IPEN poden demanar material a través de la pàgina web o per correu electrònic (bancgerm@uv.es).

Aquells jardins botànics que no pertanyin a la xarxa IPEN han de signar l'acord relatiu a la Convenció sobre la Diversitat Biològica (CDB), que està disponible en l'edició adjunta del nostre Index Seminum. Es requereix la signatura del personal autoritzat del jardí botànic o del director de la línia d'investigació o projecte en aquells casos que la sol·licitud tingui finalitats científiques.

EN BREU ESTARÀ DISPONIBLE L'INDEX SEMINUM DEL 2022