EL BOTÀNIC ARA

ÉS HIVERN AL JARDÍ

APROFITANT LES HORES DE LLUM

BANC DE GERMOPLASMA

El Banc de Germoplasma és una col·lecció de material vegetal viu en forma de llavors i espores, i es dedica principalment a:

  1. Localitzar, recol·lectar i conservar plantes considerades d’interès primordial per a la nostra societat.
  2. Treballar per al coneixement científic orientat a l’optimització de la conservació i l’ús dels recursos fitogenètics.

Tota l’activitat del Banc de Germoplasma està orientada a complir el compromís de l’Estratègia Europea de Conservació de Plantes (EPCS). Actualment, s’hi conserven més de mil cinc-centes mostres. Aquesta xifra augmenta any rere any amb noves recol·leccions.

A més de totes les activitats bàsiques que porten a la recol·lecció i preparació de les llavors per a la seua conservació a llarg termini i obtenció d'una planta adulta per a reintroduccions, es desenvolupen els següents aspectes:

  • Recerca de les condicions òptimes de germinació de les llavors i espores de pteridòfits.
  • Estudis de pèrdua de viabilitat, tant de llavors com de espores.
  • Estudi de la dormició que dificulta la germinació de les llavors en algunes espècies i els pretractaments més adequats per a trencar-la.
  • En col·laboració amb el Laboratori d'Anatomia e Histologia es du a terme la caracterització de les llavors i espores, especialment de les seues cobertes, estructures amb freqüència responsables de la dormició observada en elles.