EL BOTÀNIC ARA

ÉS HIVERN AL JARDÍ

APROFITANT LES HORES DE LLUM

NORMES D'ÚS DEL JARDÍ

GRUPS DE VISITANTS

Un jardí botànic és com un museu, on veurem una gran col·lecció de plantes vives per estudiar-la i aprendre coses noves. Però no hem d’oblidar que allò que estem observant són éssers vius que hem de respectar i cuidar. Per això, cal entendre una sèrie de normes abans de visitar-nos.

  1. S’ha de caminar pels corredors que estan habilitats per a aquest fi, no es pot entrar en els quadres de plantes, tret del monitor si fora necessari
  2. Está prohibit arrancar qualsevol part d’una planta
  3. Es pot recollir qualsevol cosa de terra que es trobe als corredors, però haurà d’emportar-se-la el professor, mai els alumnes
  4. No es pot córrer ni cridar
  5. El professor o responsable del grup haurà d’acompanyar els seus alumnes durant la visita 
  6. Els grups hauran d’emplenar una fitxa a l’entrada del Jardí