EL BOTÀNIC ARA

ÉS ESTIU AL JARDÍ

LLUM, COLOR I FRESCOR

CONTACTE SERVEIS

Coordinadora d'espais: Susana Andreu

Telf. 96 315 68 43
Fax. 96 315 68 26
susana.andreu@uv.es

Responsable d'activitats culturals a l'exterior i premsa: Eva Pastor

Telf. 96 315 68 06/24
Fax. 96 315 68 26
eva.pastor@uv.es

SOL.LICITUD D'ESPAIS, IMATGES I REPORTATGES

A més del seu objectiu principal com a centre de conservació i divulgació de les plantes, el Jardí Botànic també cedeix la seua imatge i el seus espais per al desenvolupament de diferents activitats. En qualsevol cas les tarifes pertinents estan aprovades pel Consell Social de la Universitat de València i figuren en el Reglament d’Execució Pressupostària de cada any. Tarifes que també estan subjectes a reducció en cas de que els sol·licitants siguen:

- Centres, departaments i serveis de la UV (Reducció del 50 %)
- Entitats sense finalitat lucrativa (Reducció del 30 %)

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS (Tarifes mostrades sense IVA)

CESSIÓ D'IMATGES AMB FINS COMERCIALS 

Vistes del Jardí, fotografies de làmines originals i 
de plantes. PREU: 40€ 

REPORTATGES PUBLICITARIS 

Negociables segons el producte i la seua finalitat. Preu mínim establert.  PREU: 300€ 

ORNAMENTACIÓ DE DEPENDÈNCIES UNIVERSITÀRIES 

Lliurament i recollida de material vegetal per a esdeveniments puntuals, la seua instal·lació i cessió temporal (màx. 4 dies). Transport no inclòs.

PREU: 300€ 

CESSIÓ D'ESPAIS (Tarifes mostrades sense IVA)

Diferents espais del Jardí poden ser llogats de forma puntual per a la realització d'esdeveniments. Els preus que es mostren a continuació es refereixen únicament a l'ús de cadascun dels espais, sense incloure per tant vigilància, neteja, traducció simultània, càterings..., que s'avaluarà sempre en cada cas i en funció de la magnitud del mateix.

Una vegada consultada i aprovada la disponibilitat de l'espai en qüestió cridant al 963156843 a l'atenció de Susana Andreu, cal emplenar l'imprès de sol·licitud així com l'imprès d'exempció (només en cas de complir amb els requisits) i enviar per correu electrònic a susana.andreu@uv.es.

La sol·licitud serà avaluada per l'administració del centre per a la seua possible o no realització. Així mateix, el Jardí Botànic es reserva el dret de denegar qualsevol tipus de proposta que considere incompatible amb el funcionament o interessos del centre.