INVESTIGACIÓ | Florística

Projectes:

Flora silvestre de la serralada Ibèrica en conjunt, inclosa la major part de Castelló, València, Terol, Conca, Guadalajara, Saragossa, Sòria, Logronyo i Burgos, tot i que amb preferència per la meitat oriental.

Estudis parcials de flora dels territoris indicats, per províncies individuals o per comunitats autònomes completes.

Cartografia de la flora de la serralada Ibèrica, sobre reticle UTM i quadrícula de 10 km de costat.

Estudi monogràfic dels gèneres Hieracium i Pilosella (compositae) a l’Espanya peninsular.

Estudi del gènere Biscutella (Cruciferae) i de la secció Hyphodromi del gènere Thymus (Labiatae) i els seus híbrids a l’àmbit iberollevantí.validxhtml validcss