INVESTIGACIÓ | Fitosociologia

Projectes:

- " Hàbitat en àrees naturals protegides de Michoacán, Méxic " (A/9655/07) Programa de Cooperació Interuniversitària e Investigació Científica entre Espanya e Iberoamèrica (AECI/PCI).

-" Estudi dels pisos bioclimàtics dels Andes de Veneçuela, amb identificació de les plantes i comunitats que els caracteritzen e indicant, així mateix, recomanacions per a la gestió i maneig. Conveni entre la Universitat de València i la Universitat dels Andes (ULA), de Mèrida (Veneçuela).

- " Biogeografia de Los llanos de Veneçuela ". En aquest projecte s'estan marcant les diferències florístiques i vegetacionals de la gran província de Los llanos, per a establir les seues unitats biogeogràfiques menors a nivell de subprovíncia, sector i districte. Conveni entre la Universitat de València i la Universitat dels Andes (ULA), de Mèrida (Veneçuela).

- En col·laboració amb el Ministeri del Ambient se està desenvolupant un projecte per a l'estudi de les zones litorals, dins dels Parcs Naturals de Los Roques, Mochima y Morrocoy. Tant per a la identificació de les comunitats vegetals, com per avaluar els impactes i establir els diferents criteris d'ús i conservació.

- Vegetació dels bolsons xerofítics dels Andes. Aquests enclavaments constitueixen una originalitat al context tropical dels Andes, caracteritzats per una flora i vegetació original.

- S'està treballant també, en col·laboració amb les universitats de Salamanca, Santiago de Compostela i la Universitat de San Nicolàs de Hidalgo (Michoacán, Mèxic), en l'aplicació de la directiva Hàbitat en l'estat de Michoacán.validxhtml validcss