INVESTIGACIÓ | Conservació ex situ

Projectes:

- “Optimització de la conservació a llarg termini d'espores de pteridòfits a Bancs de Germoplasma”. Entitat Finançadora: Ministeri d'Educació i Ciència (REN2002-03697). Investigador Principal: Ana M. Ibars (UV).

Colaboracions en altres projectes:

- “Conservació de saladars i dunes de la Comunitat Valenciana com a font de recursos genètics per a la millora de la salinitat a espècies agrícoles”. Entitat Finançadora: Universitat de València. Investigador Principal: Pilar Soriano Guarinos (UV). La nostra unitat s'ha centrat a l'estudi de la tolerància de les llavors a la seua fase germinativa a l'augment de salinitat al medi.

- PERSIST: “Mecanismes de persistència després d'un incendi en plantes mediterrànies: conseqüències ecològiques i evolutives”. Entitat Finançadora: Ministeri d'Educació i Ciència (CGL2006-07126/BOS). Investigador Principal: Juli G. Pausas (CEAM). La nostra activitat s'ha centrat en:

  • Anàlisi de la resposta germinativa d'espècies autòctones front als xocs de temperatura i exposició al fum de les llavors.
  • Estudi de les estructures anatòmiques d'algunes espècies que donen major resistència als focs periòdics que pateix la vegetació mediterrània.

- “Aproximació teòric-pràctica a la conservació a llarg termini de llavors d'espècies silvestres”. Entitat Finançadora: Ministeri d'Educació i Ciència (CGL2006-10536). Investigador Principal: Félix Pérez García (UPM). Es centra a l'estudi de pèrdua de viabilitat de llavors de diverses espècies silvestres en funció de les condicions de humitat i temperatura ambient en les que es conserven.

-SEMCLIMED: “Impact du changement climatique sur la flore méditerranéenne et actions de conservation”. Entitat Finançadora: CE - INTERREG III B Medocc -FEDER (2005-05-4.1-E-110). Investigador Principal: Antoni Marzo (CIEF). Entre altres temes en aquest projecte s'han evaluat els efectes del canvi climàtic sobre la germinació de les llavors, i s'han realitzat accions de restauració d'hàbitats deteriorats i reforçament de poblacions amenaçades.

Participació en xarxes europees:

-ENSCONET: “European Native Seed Conservation Network”. Entitat Finançadora: CE – Sexto Programa Marco, Acción de Coordinación (RICA-CT-2004-506109). Coordinador: Simon Linington (RBG, Kew).validxhtml validcss