INVESTIGACIÓ | Conservació ex situ

Components del grup:

Dra. Ana M. Ibars(ana.ibars@uv.es), Professora Titular de la UVEG
Dra. Elena Estrelles (elena.estrelles@uv.es), Conservadora del Banc de Germoplasma
Josefa Prieto (mossi@uv.es), Tècnic superior d'investigació
David Lázaro (david.lazaro-gimeno@uv.es),Tècnic superior d'investigacióvalidxhtml validcss