EL BOTÀNIC ARA

ÉS TARDOR AL JARDÍ

TEMPS DE BAIES I CAIGUDA DE FULLES

ARQUITECTURA | L'EDIFICI D'INVESTIGACIÓ

Els arquitectes Carlos Bento i Luis Gay es van fer càrrec de dissenyar, el 1987, l’edifici d’investigació. Una construcció necessària per a donar resposta a les necessitats d’investigació, de divulgació i d’educació, a més de potenciar la projecció social i cultural del Jardí Botànic.

L’edifici dóna al carrer de Quart, a l’extrem sud del Jardí, i ocupa uns 1.200 m2. Presideix l'entrada al Jardí un lledoner de més de 70 anys que s'alça en el pati circular de l'entrada central. A les plantes superiors hi ha les estances dedicades a la recerca i a l’estudi: els laboratoris, l’herbari, la biblioteca, el banc de germoplasma, a més del departament d’administració i el gabinet de cultura i comunicació.

Tant les façanes exteriors com les del pati central són de pedra calcària d’Ulldecona, de formigó vist i de panell d’alumini lacat, elements constructius que acoblen la porta del Jardí en l’entorn urbà clàssic que el circumscriu.