EL BOTÀNIC ARA

ÉS PRIMAVERA AL JARDÍ

DESPERTANT DE LA LETARGIA

COL·LECCIONS SISTEMÀTIQUES | FALAGUERES

TESTIMONIS DEL PASSAT

Son les plantes vasculars més antigues, les primeres que van colonitzar el medi terrestre. I és que poblen la Terra des de fa uns 450 milions d'anys, ja que el període càlid i humit d'aquella època del planeta va afavorir la seua expansió, diversificant-se de manera espectacular i arribant a ser dominants en la flora dels boscos del carbonífer.

Els pteridófits són plantes que no produeixen flors ni llavors, sinó espores. La seua reproducció està lligada a un cicle biològic amb dues generacions: esporòfit i gametòfit. El esporòfit és l'individu diploide, formador d'espores, normalment és perenne i pot arribar a ser arborescent. Té arrels, tija (a voltes subterrani) i fulles (de molt diversa grandària) amb epidermis, estomes i feixos conductors reforçats amb lignina. A les fulles o als estròbils terminals es formen els esporangis, que produeixen espores haploides, capaces de resistir condicions ambientals molt adverses. La germinació de les espores dóna lloc als gametòfits, plantes molt simples i efímeres, que necessiten elevada humitat ambiental per a completar la reproducció sexual. Sobre els gametòfits es desenvolupen els gametangis masculins (anteridis), formadors d'espermatozoides, i els femenins (arquegonis), formadors d'òvuls. Els espermatozoides naden en les gotes d'aigua fins a aconseguir l'òvul; després de fecundar-ho es forma l'embrió, origen d'un nou esporòfit.

Aquesta flora relicta agrupa a unes 12.000 espècies, la majoria pròpies d'ambients humits, reunides en dos grups naturals: les selaginel·les i licopodis; i les falgueres i cues de cavall. Aquesta col·lecció del Botànic compta amb un hivernacle d'exhibició propi amb una variada representació que inclou des de grans falagueres arborescents, i ornamentals banyes d'alce i nius d'ocell, fins a xicotetes i gràcils cap-pileres, entre altres, a més d'algunes falagueres autòctones del nostre territori que es troben especialment protegides.