EL BOTÀNIC ARA

ÉS TARDOR AL JARDÍ

TEMPS DE BAIES I CAIGUDA DE FULLES

PLANTES VIVES | COL·LECCIONS SISTEMÀTIQUES

El Jardí Botànic va ser, durant quasi 200 anys, el lloc on es donaven les classes de botànica de la Universitat de València. Els estudiants acudien a ell amb els seus professors i ho recorrien per a aprendre a reconèixer les espècies i els fonaments de l'ordenació sistemàtica de les plantes. Una vocació docent que es manté en l'actualitat i troba la seua manifestació en les col·leccions sistemàtiques. No cerquen explicar els usos o adaptacions de les plantes, sinó relacionar les seues característiques per a permetre la seua determinació i la seua ubicació en l'escala evolutiva.

Per una banda, l'Escola Botànica reuneix una representació ordenada de la major part de les famílies de plantes amb flors. És la col·lecció que dóna origen al Jardí actual, està present des de 1802. La seua ordenació ha canviat alhora que l'avanç dels coneixements científics sobre la sistemàtica de les plantes. En l'Escola Botànica l'espècies estan agrupades per famílies, ocupant el mateix quadre de plantació.

A més, algunes famílies amb moltes espècies tropicals estan també conreades en els hivernacles d'exhibició de la zona central. Allí podem veure orquídies, bromèlies i també falgueres, cada grup té el seu propi hivernacle. Sense oblidar-nos de la gran família de les palmeres, naturals també en la seua gran majoria de països tropicals i subtropicals, que al nostre Jardí compta amb una interessant col·lecció de nombroses espècies i exemplars cultivats a l'aire lliure, diversos d'ells monumentals. A més disposen d'un hivernacle propi per a aquelles espècies sensibles al fred, conegut com l'hivernacle de la bassa.


COL·LECCIONS DE PLANTES SISTEMÀTIQUES