EL BOTÀNIC ARA

ÉS PRIMAVERA AL JARDÍ

DESPERTANT DE LA LETARGIA

GABINET DE CULTURA I COMUNICACIÓ

Responsable: Eva Pastor
Tècnic: Elisa Caballer

Telf. 96 315 68 06/24
Fax. 96 315 68 26
cicbotanic@uv.es
eva.pastor@uv.es
elisa.caballer@uv.es

Informació i matrícula en activitats culturals: Anaïs Gómez Romero

Telf. 96 315 68 16
cicbotanic@uv.es 

- Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

- Fora d'aquest horari pots cridar a la taquilla del Botànic: 963156817

ALTRES ANYS
2022

AGENDA | CURSOS
DETERMINACIÓ DE PLANTES

APRÉN A IDENTIFICAR LA FLORA SILVESTRE AMB CLAUS BOTÀNIQUES

DIES: 5 - 23 MAIG 2022

PRIMER DIA DE MATRÍCULA: 26 D'ABRIL

SESSIONS I HORARI: 5, 7, 9, 14, 16, 21 i 23 de maig, dilluns i dijous de 17 a 20 h, i dissabtes (eixides de camp) de 9 a 14 h.
PROFESSOR: Javier Fabado, botànic i tècnic a l'Herbari del Jardí Botànic.
LLOC: laboratori docent 
PREU: 65 € 
DIRIGIT A: qualsevol tipus de públic interessat en aprendre sobre flora valenciana. Aconsellable nocions bàsiques de botànica, sobre tot en l’us de claus de determinació.
NOTA: Les eixides les farem en cotxes particulars. Per minimitzar la nostra petjada ecològica, durant les sessions prèvies a la eixida, intentarem repartir-nos en el menor nombre de cotxes possible.

DESCRIPCIÓ

Amb aquest curs pràctic aprendreu a identificar la nostra flora silvestre, mitjançant les claus dicotòmiques. Començarem per una sessió teòrica introductòria per acostar-nos al món de l'organografia vegetal i per tractar les famílies de plantes més representatives del nostre entorn. Coneixerem les seues característiques, les espècies més comuns a la nostra flora i totes aquelles senyals que ens ajuden a diferenciar-les de les espècies properes. Al mateix temps, aprendrem a utilitzar claus de determinació per a descobrir el nom de les plantes.

Farem tres excursions al camp per poder estudiar in situ les plantes que desprès observarem al laboratori, a mes de poder conèixer de primera ma tot el procés de recollida de mostres i premsat. En cada sessió al Jardí, estudiarem les plantes recol·lectades amb l’ajuda de les claus de determinació i la guia del professor.

Es tracta, per tant, d’un taller on cada alumne pot portar el seu ritme sempre amb l’objectiu d’adquirir les ferramentes essencials que possibiliten l´autonomia necessària per a conèixer la flora del seu voltant.

INSCRIPCIÓ

Cal reservar places, només a partir del primer dia de matrícula, mitjançant el formulari d´inscripció d´aquesta secció, cridant al 96 315 68 16, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, o per correu electrònic a cicbotanic@uv.es indicant el teu nom, cognoms, NIF, i telèfon de contacte. Una vegada vos confirmem la plaça, heu de fer el pagament a qualsevol oficina de Caixabank, al número de compte ES59 2100 7729 16 1300229797.

El justificant cal fer-lo arribar al Jardí per fax (96 315 68 26), correu postal (Jardí Botànic-Excursions, c/de Quart, 80 46008), correu electrònic (cicbotanic@uv.es) o en persona (a la recepció).

PROGRAMA DEL CURS

1- Família de les Labiades. Característiques generals de la família. Espècies més comuns o característiques. Relacions amb altres famílies. Introducció a les claus dicotòmiques i primera determinació guiada. Estudi del material portat pel professorat i de l’alumnat.

2- Família de les Lleguminoses. Característiques generals de la família. Espècies més comuns o característiques. Relacions amb altres famílies. Estudi del material portat pel professorat i de l’alumnat.

3- Família de les Gramínies. Característiques generals de la família. Espècies més comuns o característiques. Relacions amb altres famílies. Estudi del material portat pel professorat i de l’alumnat. 

4- Família de les Cariofilàcies. Característiques generals de la família. Espècies més comuns o característiques. Relacions amb altres famílies. Estudi del material portat pel professorat i de l’alumnat.

5- Família de les Compostes. Característiques generals de la família. Espècies més comuns o característiques. Relacions amb altres famílies. Estudi del material portat pel professorat i de l’alumnat.