EL BOTÀNIC ARA

ÉS TARDOR AL JARDÍ

TEMPS DE BAIES I CAIGUDA DE FULLES

PLANTES VIVES | ADAPTACIONS DE LES PLANTES

Les plantes són capaces de viure en qualsevol lloc de la terra on hi haja aigua líquida i arribe la llum del sol. Però les diferències de temperatura, precipitació, lluminositat i disponibilitat de nutrients en les diferents zones del planeta són tan grans que, per a poder colonitzar tots els ambients terrestres, les plantes han de modificar els seus òrgans vegetatius i adaptar-los a les condicions ambientals que fixen el clima i la localitat.

Mentres que als deserts la vida està limitada per la falta d'aigua i per allò les plantes han de ser capaces d'absorbir-la quan està disponible i emmagatzemar-la per a superar llargs períodes de sequera, les plantes aquàtiques disposen d'una gran quantitat d'aigua, però la seua vida està limitada per la falta d'oxigen en les arrels, tenint que desenvolupar teixits que permeten la ventilació dels òrgans submergits. En els climes temperats, tanmateix, l'aigua està congelada durant els mesos freds i, per tant, és inaccessible per a les arrels. Així, els arbres caducifolis perden les fulles per a immobilitzar els fluids a l'espera d'una temperatura més favorable. Cosa que no ocorre en els climes tropicals, on la gran disponibilitat d'aigua i les temperatures suaus provoquen un creixement exuberant de la vegetació que genera una intensa ombra a l'interior del bosc. És per tant la llum la que es converteix ací en un factor limitant per a la vida de les plantes i per allò han d'augmentar la seua capacitat d'absorció de l'energia lluminosa per a poder sobreviure. L'escassetat de minerals en alguns sòls també és un factor determinant, ja que dificulta el proveïment de nutrients de les plantes. Per a poder colonitzar-los, algunes plantes capturen insectes i els digereixen fins a obtenir d'ells els minerals que no aconsegueixen en el sòl.

Totes aquestes i moltes més adaptacions de les plantes podem observar-les a través de diferents col·leccions especialitzades repartides pel Jardí.


COL·LECCIONS D'ADAPTACIONS DE LES PLANTES