EL BOTÀNIC ARA

ÉS TARDOR AL JARDÍ

TEMPS DE BAIES I CAIGUDA DE FULLES

GABINET DE CULTURA I COMUNICACIÓ

Responsable: Eva Pastor
Tècnic: Elisa Caballer

Telf. 96 315 68 06/24
Fax. 96 315 68 26
cicbotanic@uv.es
eva.pastor@uv.es
elisa.caballer@uv.es

Informació i matrícula en activitats culturals: Anaïs Gómez Romero

Telf. 96 315 68 16
cicbotanic@uv.es 

- Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

- Fora d'aquest horari pots cridar a la taquilla del Botànic: 963156817

ALTRES ANYS
2022

PUBLICACIONS | FULLETS
BOSCOS. RECURS, BELLESA I VIDA

QUÈ ÉS UN BOSC?

Un bosc és més que un conjunt d’arbres agrupats. És un ecosistema complex amb nombrosos èssers vius que no podrien viure a cap altre lloc. Des dels fongs que colonitzen les arrels, passant per les molses i insectes que inunden els troncs, fins aplegar a les aus que nidifiquen entre les branques davant la mirada dels predadors de terra. Un bosc pot ser un amagatall, una casa, una trampa, un rebost... un recurs.

POR QUÈ HEM DE CONSERVAR-LOS?

Aquestes masses forestals són vitals per a la supervivència i el benestar de les persones en tot el món. Font d’aliment, medicaments i aigua potable, estabilitzen el clima i el medi ambient, però sobretot són importants refugis de biodiversitat.

QUINES SÓN LES SEUES AMENACES?

Malgrat que la taxa de desforestació s’ha reduït en aquesta última década, encara es perden anualment 14 milions d’hectàrees de bosc al planeta, més d’un quart de la superfície de la península. L’avanç de la frontera agrícola i la creixent demanda de fusta, combustibles fòssils i diverses infraestructures, són algunes de les seues amenaces a nivell mundial. Però al nostre territori, han estat relegades a un segon pla davall la pressió constant dels incendis, la desertització i un desenvolupament turístic insostenible.

SABIES QUE...

Algunes fustes són portadores del segell FSC (Forest Stewardship Council) que ens informa que l’esmentat producte ha sigut extret, transformat i comercialitzat de forma ecològica, sostenible i justa. Una bona mesura conservacionista que cada vegada adopten més productors.

PORQUÈ NO TOT SÓN FLORS I VIOLES...

Per salvaguardar els boscos cal donar a conèixer la seua importància, les amenaces i perills que els afecten, i impulsar mesures efectives que revertisquen aquesta situació.Per un costat, és molt important la creació de diferents figures de protecció per a la conservació dels espais naturals. Espanya és el segon país de la Unió Europea en superfície forestal de la qual un 30% ja està dins dels espais naturals protegits (ENP), zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) de la Xarxa Natura 2000 i els llocs d’interés comunitari (LIC). Per altre, els boscos són un recurs valuós i limitat que  s’ha de gestionar correctament.Per altre, els boscos són un recurs valuós i limitat que s´ha de gestionar correctament. Per això, cal implantar un bon model d’ordenació forestal que garantisca uns boscos en quantitat i qualitat suficient per satisfer les necessitats presents i futures. En aquest sentit treballa la Xarxa Internacional de Boscos Models (IMFN), per combinar els requeriments socials, culturals i econòmics de les comunitats locals amb la sostenibilitat a llarg termini dels paisatges forestals. El Bosc d’Urbión a Burgos és el primer bosc espanyol d’aquesta iniciativa.

QUÉ PODEM FER NOSALTRES...

1. Apropa’t als boscos! Coneix els de la teua comarca
2. Practica les tres R: Redueix, reutilitza i recicla
3. No faces foc ni deixes residus a la muntanya, avisa si algú ho fa.
4. Planta o apadrina un arbre! Participa a les campanyes de reforestació.
5. Cura que els teus mobles vinguen d’explotacions forestals sostenibles.
6. Pensa´t-ho abans d’imprimir un document i utilitza sempre paper reciclat.
7. Implica’t més, hi ha moltes entitats que treballen pels boscos.