PLANTES | Banc de germoplasma

Per què conservem?

La conservació de les espècies vegetals no és una activitat altruista. Totes les activitats de conservació, entre elles el manteniment d’un banc de germoplasma com el nostre, estan dirigides a mantenir l’equilibri del nostre ecosistema. Aquests esforços permetran a l’ésser humà mantenir la seua forma de vida actual.

A més, egoistament, les espècies vegetals són una font inexhaurible de recursos. En l’actualitat encara se’n desconeix una gran part. Hi ha moltíssimes persones arreu del món dedicades a la recerca de nous medicaments, matèries primeres o aliments que podrem utilitzar en el futur i que es troben en les plantes.

validxhtml validcss